ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫ АССАМБЛЕЯСЫ – ЕЛБАСЫ ҚҰРҒАН БІРЕГЕЙ ИНСТИТУТ