ОҚО-ғы шығарылып жатқан Отандық өнімге сұраныс жоғаро