БАДАМ ӨЗЕНІНІҢ ҮСТІНДЕГІ КӨПІРДІҢ БІР БӨЛІГІ АШЫЛДЫ