ҮЕҰ-ЛАР МЕН ДІНИ БІРЛЕСТІКТЕР АШЫҚ КЕЛІСІМДІ ҚОЛДАЙДЫ