ТАБЫС ПЕН ТҰРМЫС САПАСЫН АРТТЫРУ – БІРІНШІ КЕЗЕКТЕ